Xinfo.pl

Zapraszam do współpracy i korzystania z moich usług i kompetencji.

Poniżej przedstawiam ogólny zakres oferowanej współpracy.

 

Doradztwo w obszarze dotacji UE

 

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych klienta.

Analiza możliwości pozyskania finansowania (dotacji) - dobór programu operacyjnego, działania etc. , sprawdzenie kwalifikowalności klienta, opracowanie wstępnego budżetu (zakres) itp.

Opracowanie wniosku o dotację, wprowadzenie wniosku do internetowego generatora wniosków, opracowanie biznesplanu zgodnie z wymogami konkursu, opracowanie analizy finansowej, skompletowanie i opracowanie załączników do wniosku.

W trakcie realizacji projektu wykonywanie zadań z zakresu doradztwa w obszarze systemów ICT.

Opracowanie dokumentów  i doradztwo związane formalnym rozliczeniem projektu – w tym:

Przygotowanie dokumentów dotyczących Umowy o dofinansowanie,

Opracowanie wniosków o płatność,

Współpraca z instytucjami wdrażającymi (UE) w imieniu klienta,

Uczestnictwo w kontrolach i audytach projektu.

 

ZAPRAZAM DO WSPÓŁPRACY !

Doradztwo w obszarze systemów IT

 

Audyt funkcjonujących w firmie / organizacji systemów IT, w celu określenia potrzeb dotyczących ich rozbudowy,

Analiza zakresu i korzyści dotyczących planowanego do
wdrożenia rozwiązania IT, zmierzająca do opracowania budżetu planowanego do realizacji projektu IT,

Analiza i modelowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa lub instytucji, dla adekwatnego doboru komponentów przyszłego rozwiązania IT,

Opracowanie architektury rozwiązania IT czyli model współpracy wszystkich komponentów systemu,

Analiza przedwdrożeniowa – opracowanie dokumentu opisujące wszystkie aspekty (inżynierskie i organizacyjne) wdrożenia systemu IT,

Doradztwo w procesie wyboru dostawców rozwiązania IT,

Zarządzanie projektami IT.

 

ZAPRAZAM DO WSPÓŁPRACY !

FIRMA:

XINFO Ryszard Hetnarowicz

Ul. Bałtycka 12, 35-323 Rzeszów

NIP: 8130003142

Tel. 503 181 054

(napisz: biuro@xinfo.pl)

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA:

DGE BRUXELLES POLSKA (zobacz www)

Jestem partnerem międzynarodowej firmy doradczej
DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.
w obu obszarach mojej działalności.